Kariera / Dział IT
Dział IT

Czego dokonalibyśmy bez naszych Informatyków? Dział IT jest niezwykle ważną częścią firmy – to tutaj wszystko się zaczyna, nasi specjaliści czuwają nad prawidłową pracą portalu i w razie potrzeb reagują błyskawicznie. Co więcej, są odpowiedzialni za udoskonalanie portalu oraz wyszukiwanie nowych rozwiązań, które mają na celu ułatwianie naszym Klientom korzystania z portalu dając im szeroki dostęp do wielu usług i udogodnień, a także dbają o komfort pracy wszystkich pozostałych pracowników w Firmie dostarczając rozwiązania dostosowane do wymagań i potrzeb na danym stanowisku.