Korekta oraz rabat do faktury

Korekta do faktury wystawiona może być w momencie, gdy została uznana reklamacja i przewoźnik koryguje koszty za daną wysyłkę lub gdy opłata za niezrealizowaną wysyłkę została naliczona i po zgłoszeniu do BOK została ona skorygowana. 

Po wykonaniu Korekty do faktury każdorazowo wysyłane jest potwierdzenie wystawienia korekty na adres e-mail podany przy rejestracji, w wiadomości znajduje się link – należy w niego wejść, dzięki czemu potwierdzony zostanie odbiór korekty do faktury. 

Rabat do faktury również przyznawany jest w przypadku uznania reklamacji lub anulowania kosztów za niezrealizowane zlecenie. 
Rozliczany jest on zawsze do najbliższej wystawionej faktury. Oznacza to, że faktura zostanie automatycznie pomniejszona o kwotę rabatu. Informacja znajdzie się również na fakturze. 
Przykład: 
Rabat do rozliczenia: 50 zł
Całkowita kwota faktury: 200 zł
Po uwzględnieniu rabatu zostanie wystawiona faktura na kwotę 150 zł i tą kwotę należy uregulować.
Wyjątek ma miejsce, gdy kwota rabatu przewyższa wartość faktury. Najniższa faktura może być wystawiona na kwotę 10 zł netto, zatem jeśli pojawiają się niskie wartości faktur w tym przypadku rabat może zostać rozliczony do kilku faktur.

Czy artykuł był pomocny?

2340 wyświetleń