Reklamacja u przewoźnika UPS

Nieterminowe doręczenie

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje dotyczące przesyłek należy składać poprzez system.  W celu złożenia reklamacji należy zalogować się do swojego konta a następnie wejść w zakładkę „Reklamacje”.
Sprawę zgłosimy do przewoźnika, który ma 30 dni na jej rozpatrzenie. Termin na zgłoszenie reklamacji: do 14 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki. 
UWAGA! Nieterminowe doręczenie rozpatrywane jest przewoźnika dopiero, gdy minie termin 72h od momentu podjęcia przesyłki. 

Uszkodzenie

Uszkodzenie jawne, widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody (jeśli nie spisał należy niezwłocznie zgłosić to do naszego Biura Obsługi Klienta).

UUszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, a dopiero po rozpakowaniu towaru należy zgłosić do przewoźnika w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, zatem do naszego Biura Obsługi Klienta uszkodzenie powinno być zgłoszone w terminie nie dłuższym niż 5 dni. Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera.

Zgodnie z regulaminem UPS i prawem przewozowym reklamację roszczeniową może złożyć tylko właściciel towaru. Jeśli przesyłka została odebrana przez odbiorcę właścicielem towaru zgodnie z umową przewozu jest odbiorca, jeśli natomiast odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki i została ona zwrócona do nadawcy, właścicielem towaru jest nadawca.

Zagubienie przesyłki

Zagubienie/brak aktualnych skanów w transporcie przesyłki należy zgłosić mailowo, podając opis przesyłki (waga, wymiary, rodzaj opakowania, znaki szczególne), opis zawartości (rodzaj towaru, ilość, wygląd) oraz wartość towaru.

Dane przesłane zostaną do UPS, celem rozpoczęcia procedury poszukiwania.

Po uznaniu przesyłki za zagubioną klient może złożyć reklamację. Zgodnie z regulaminem UPS i prawem przewozowym reklamację roszczeniową może złożyć tylko właściciel towaru. Jeśli  przesyłka została zagubiona właścicielem towaru jest nadawca.

Termin na zgłoszenie reklamacji: 30 dni od daty nadania przesyłki wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez przewoźnika.

Właściciel towaru może złożyć reklamację:

W celu złożenia reklamacji należy wejść w zakładkę „Reklamacje”, wypełnić formularz reklamacyjny z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numer rachunku bankowego wraz z danymi firmy i numerem NIP oraz sposób zapakowania przesyłki (karton, wypełnienie wewnętrzne) oraz załączyć wymagane przez system dokumenty.

W przypadku przesyłek zagranicznych przewoźnik nie ma z góry narzuconego terminu na rozpatrzenie reklamacji zgodnie z Konwencją CMR z Genewy z roku 1956.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia reklamacji sprawdź TUTAJ.

Czy artykuł był pomocny?

2312 wyświetleń