© All rights reserved. Powered by VLThemes.

cele

Jak wyznaczyć cele rozwoju firmy i do nich dążyć?

Cele w biznesie – podobnie jak w życiu prywatnym są bardzo ważne, by się rozwijać i sięgać coraz wyżej. Określanie konkretnych celów jest swojego rodzaju motywacją. Brak celu = brak motywacji. Pamiętajmy jednak, aby cel był osiągalny. W tym artykule podpowiemy, jak wyznaczać cele i przedstawimy metodę, która może w tym pomóc.

Cele firmy.

W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie co może należeć do celów danej firmy. Wszystko zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, ale najbardziej ogólnymi założeniami są między innymi; kreowanie profesjonalnego i pozytywnego wizerunku firmy, dotarcie do większej/szerszej grupy odbiorców, wzrost sprzedaży. Oczywiście jest to tylko kilka najbardziej podstawowych celów, do których większość przedsiębiorstw dąży. Wyznaczenie celów pomaga rozwijać firmę, pozwala również mierzyć skuteczność oraz efektywność działań. Dzięki określaniu ich jesteśmy w stanie zwrócić większą uwagę na mocne i słabe strony firmy.

Metoda SMART.

Pomocna może okazać się metoda smart. Polega ona na analizie danego celu pod wieloma kątami. Warto jest skorzystać z tej metody jeszcze na etapie planowania, dzięki niej szansa na osiągniecie upragnionych celów zdecydowanie się zwiększy. Nazwa pochodzi od angielskich słów:

Specific (sprecyzowany) – powinniśmy wiedzieć czego dany cel dotyczy, zastanowić się, co chcemy dzięki niemu osiągnąć i jakie konkretnie działania podjąć, by go zrealizować.

Measurable (mierzalny) – jeśli cel zostanie odpowiednio określony (sprecyzowany) będziemy mogli sprawdzić postępy w realizacji. Dlatego tak ważny jest pierwszy krok – dobrze sprecyzowany cel będziemy mogli łatwo określić i poznać czy został osiągnięty.

Achievable (osiągalny) – najlepiej jest wyznaczać takie cele, które są osiągalne, ale jednocześnie atrakcyjne – czyli takie, które są dla nas wyzwaniem.

Realistic (realny) – tu nie trzeba wiele wyjaśniać. Cele powinny być realne i możliwe do osiągniecia.

Time-bound (określony w czasie) – powinniśmy wyznaczyć cele w czasie. Cel bez końcowego terminu nie ma większego sensu, ponieważ często zapominamy o nim lub przesuwamy w czasie.

Cele i ich realizacja.

Pomocne podczas wyznaczania i realizowania celów może okazać się zapisywanie zadań i czynności, dzięki którym zbliżyliśmy się do celu lub osiągnęliśmy go. Dzięki notatkom jesteśmy w stanie zauważyć jakie czynniki ułatwiają nam pracę nad danym celem. Każdy mały krok będzie nas zbliżał do realizacji upragnionego celu.

Macie metodę, według której wyznaczacie cele w swojej firmie?

Zapoznaj się z naszą ofertą.

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi naszymi artykułami – KLIKNIJ TUTAJ

Top