Odprawa celna w GLS

W przypadku wysyłki zagranicznej przesyłek poza Unię Europejską każdorazowo wymagana jest odprawa celna, niezależnie od rodzaju towaru. 

Standardowo towary dzieli się na dwie kategorie: te, które posiadają wartość handlową (wysyłane na sprzedaż) i takie, które jej nie posiadają (np. próbki, prezenty, upominki).

Poniżej znajduje się lista wymaganych dokumentów do odprawy celnej:

1. Oryginał faktury eksportowej + 3 kopie.
2. Oryginał upoważnienia dla reprezentującej GLS przed Urzędem Celnym Agencji Celnej Raben Polska (wg ustalonego wzoru), podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do działania, zgodnie z zapisem widniejącym we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej / innym dokumencie założycielskim firmy (instrukcja).
3. Poświadczoną kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON.
4. Poświadczoną kopię zaświadczenia o nadaniu nr NIP.
5. Poświadczoną  kopię  wypisu  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  rejestru  ewidencji  działalności gospodarczej / innego dokumentu założycielskiego.
6. Dokumenty wyżej wymienione muszą mieć potwierdzoną zgodność z oryginałem - podpis osoby podpisującej upoważnienie dla Agencji Celnej Raben Polska.
7. Świadectwo pochodzenia towaru (w razie potrzeby).

Uwaga! Dla towarów nie posiadających wartości handlowej należy załączyć FAKTURĘ PRO FORMA!
Nie należy podawać wartości zerowej towaru, nawet jeśli nie jest to towar wysyłany na sprzedaż. 

Ważne też jest, by na fakturze zostały wypunktowane wszystkie towary, które są wysyłane wraz z ceną oraz symbolem waluty (np. EUR, USD, itp.)

Należy również pamiętać, że przesyłka może zostać obciążona opłatą celną zgodnie z prawem kraju docelowego, dlatego odbiorca może zostać poproszony o uiszczenie opłaty przy odbiorze przesyłki. Z kwotami opłat klient musi zapoznać się samodzielnie

Za poprawne wypełnienie dokumentów odpowiada nadawca.

Dokumenty do odprawy celnej najlepiej zamieścić w osobnym kangurku tak, by celnik nie musiał otwierać przesyłki by znaleźć dokumentację.

Jak uzupełnić upoważnienie dla agencji celnej w GLS
Warunki transportu Incoterms w GLS

Czy artykuł był pomocny?

4074 wyświetleń