Rodzaje faktur

a) 1234/56/2018/POL – jest to faktura do zapłaty, na której widnieje informacja na jaki numer rachunku bankowego należy wykonać przelew, jaki został wyznaczony termin płatności oraz jaką kwotę należy opłacić. Na fakturze znajduje się kwota zbiorcza za usługi, którą należy uregulować. 

b) 1234/56/2018/DOT– jest to faktura informacyjna wystawiona za usługi już opłacone. Tej faktury nie potrzeba opłacać po raz kolejny. Widnieje informacja „do zapłaty pozostało: 0 PLN”. 

c) 1234/56/2018/MATD - jest to faktura za zamówione materiały do pakowania, jest fakturą informacyjną wystawioną za zamówienie już opłacone. Tej faktury nie potrzeba opłacać po raz kolejny. Widnieje informacja „do zapłaty pozostało: 0 PLN”

d) 1234/56/2018/MATP - jest to faktura za zamówione materiały do pakowania, faktura do zapłaty, na której widnieje informacja na jaki numer rachunku bankowego należy wykonać przelew, jaki został wyznaczony termin płatności oraz jaką kwotę należy opłacić. 

Rozliczenie do faktury – znajduje się w pliku “Lista”, gdzie są wyszczególnione wszystkie przesyłki oraz opłaty dodatkowe, które zostały naliczone. 

Faktury limitowe:

Jest to usługa dla klientów, którzy działają na zasadzie faktury. Jeśli na koncie ustawione są limity oznacza to, że w danym miesiącu dostępna jest do wykorzystania określona kwota – dla przykładu: 1200 zł. 
W momencie, gdy wykorzystane jest 80% z dostępnej kwoty wystawiana jest faktura z terminem zapłaty wynoszącym 7 dni. Jeśli faktura zostanie opłacona w terminie system automatycznie przywraca limit, zatem ponownie dostępne jest 100% do wykorzystania.

W momencie, gdy wystawiona została pierwsza faktura limitowa przy wykorzystaniu 80% w dalszym ciągu można nadawać przesyłki na zasadzie faktury do czasu wykorzystania pozostałych 20% limitu. 

W momencie wykorzystania 100% limitu opcja fakturowania zostaje wyłączona i można nadawać przesyłki na zasadzie przedpłaty. Aby limit został odnowiony należy uregulować faktury. 

Wszystkie faktury mają termin płatności 7 dni, którego należy przestrzegać. W przypadku braku wpłaty konto zostanie zablokowane, co oznacza że przesyłki będzie można nadawać jedynie na zasadzie przedpłaty, zostają wyłączone rabaty oraz naliczana jest opłata 36,90 zł.

Prosimy o terminowe regulowanie faktur oraz przypominamy, że przelew należy nadać odpowiednio wcześnie ponieważ jako termin wpłaty uznawana jest data wpływu środków na konto, a w weekendy i wszelkie pozostałe dni ustawowo wolne od pracy banki nie księgują przelewów. 

Czy artykuł był pomocny?

2610 wyświetleń