Zapłaciłem fakturę – nadal widnieje jako nieopłacona

W sytuacji, gdy przelew za fakturę został wykonany, a mimo to wyświetla się informacja na koncie, że faktura jest nieuregulowana, przychodzą wezwania do zapłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu bezpośrednio do Działu Finansowego na adres finanse@polkurier.pl w celu weryfikacji płatności. 
Podczas wykonywania przelewu należy się każdorazowo upewnić, czy wprowadzony numer konta jest zgodny z numerem podanym na fakturze oraz czy wprowadzony tytuł przelewu jest poprawny, czyli posiada numer faktury, za którą wykonywany jest przelew. 

Czy artykuł był pomocny?

1379 wyświetleń