Jak anulować zlecenie, ponowić lub zamówić powrót przesyłki do siebie?

W systemie możesz łatwo ponowić przesyłkę anulować ją lub zamówić jej powrót do siebie. 

1. Ponowienie zlecenia 
Aby ponowić zamówienie nie musisz uzupełniać wszystkich danych od nowa, wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Panel Klienta → Lista zamówień → Zamówienia, odszukasz przesyłkę, którą chcesz ponowić. Po prawej stronie widnieją opcje dodatkowe, tu możesz ponowić zamówienie. 

System przekieruje Cię do formularza składania zlecenia z uzupełnionymi danymi - zweryfikuj, czy wszystkie dane są poprawne, jeśli tak złóż zamówienie.
WAŻNE! W przypadku ponowienia zamówienia należy usunąć nieaktualny list przewozowy z przesyłki i nakleić nowy. 

2. Zamówienie powrotu przesyłki do siebie
Jeśli chcesz sprowadzić paczkę do siebie, np. ponieważ Twój odbiorca odsyła towar na reklamację, możesz złożyć zamówienie na powrót za pomocą jednego kliknięcia. W tym celu wejść w zakładkę Panel Klienta → Lista zamówień → Zamówienia, odszukaj przesyłkę, którą chcesz sprowadzić do siebie i kliknij opcję Powrót przesyłki do siebie

System przekieruje Cię do formularza składania zlecenia z uzupełnionymi danymi (adresy będą zamienione ponieważ jest to odbiór przesyłki od klienta i sprowadzenie jej do siebie) - zweryfikuj, czy wszystkie dane są poprawne, jeśli tak złóż zamówienie i naklej list przewozowy na przesyłkę. 

Uwaga! Nie jest to opcja równoznaczna ze zwrotem przesyłki do nadawcy!
Jeśli przesyłka jest w przewozie i nie chcesz, aby była doręczana do odbiorcy należy przesłać do nas dyspozycję zwrotu przesyłki do nadawcy.
Z opcji zamówienia powrotu przesyłki do siebie należy korzystać w sytuacjach, gdy wysyłałeś przesyłkę do swojego klienta i chcesz zamówić odbiór tej samej paczki od klienta do siebie. Pamiętaj, że w takiej sytuacji Twój klient, który staje się w tym przypadku nadawcą, musi nakleić list przewozowy na przesyłkę - dopilnuj, by klient otrzymał od Ciebie etykietę. 

3. Anulowanie zamówienia 
Jeśli złożyłeś zlecenie a nie chcesz go wysyłać wystarczy anulować zlecenie na portalu wchodząc w zakładkę Panel Klienta → Lista zamówień → Zamówienia, następnie odszukać przesyłkę, którą chcesz anulować.
Po prawej stronie będą znajdowały się opcje dodatkowe. Zlecenie możesz anulować czerwonym krzyżykiem. 
Uwaga! Zlecenie, które zostało anulowane nie może zostać wysłane! Jeśli ponawiasz zamówienie dopilnuj by na przesyłce znajdował się aktualny, a nie anulowany list przewozowy! Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

 

 

Czy artykuł był pomocny?

1719 wyświetleń