Jak zgłosić reklamację na stronie POLKURIER.pl?

Poniżej znajduje się opis, jak zgłosić reklamację na portalu. Dodatkowo poniżej znajdują się również linki do filmów instruktażowych, które krok po kroku objaśniają jak zgłosić reklamację na portalu:

Z tytułu dopłaty: https://www.youtube.com/watch?v=Af5YvRry6E4
Z tytułu zaginięcia/uszkodzenia/kosztów transportu: https://www.youtube.com/watch?v=Af5YvRry6E4

 

Reklamacje zawsze należy składać poprzez portal POLKURIER.pl w zakładce „Reklamacje”. 

1. Aby złożyć reklamację w formie elektronicznej zaloguj się na swoje konto w serwisie www.polkurier.pl i wybierz z menu po lewej stronie zakładkę „Reklamacje”.

2. Następnie wybierz opcję „Nowa reklamacja”.

3.  Po kliknięciu widzimy, że proces reklamacyjny składa się z 6 kroków. W pierwszym kroku wybieramy typ reklamacji oraz wprowadzamy numer listu przewozowego, który chcemy reklamować.

4. Reklamację można zgłosić głównie na: uszkodzenie/ubytek zawartości, zaginięcie, dopłatę za weryfikację, na okoliczności nieprawidłowego transportu (koszty transportu). Po wybraniu typu reklamacji i wpisaniu numeru listu przewozowego klikamy „dalej” aby przejść do kolejnego etapu.

5. W drugim etapie pokażą się dane z listu przewozowego, należy wybrać jako który podmiot składamy reklamację: nadawca, odbiorca, inny. Po wybraniu klikamy „dalej” przechodząc do kolejnego etapu.

 

6. W etapie trzecim uzupełniamy niezbędne informacje, im więcej szczegółów podasz tym korzystniej wpłynie to na rozpatrzenie reklamacji.

7.  W etapie czwartym należy postępować według wskazówek komunikatu. W formularzu znajdują się wszystkie informacje, które zostały wprowadzone w etapie trzecim, w formie dokumentu pod którym należy się podpisać.

8. W etapie piątym należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty, o które prosi system oraz kliknąć  „zapisz” obok każdego dodanego załącznika. Dokumenty powinny być podpisane przez osobę, która widnieje na liście przewozowym z imienia i nazwiska, dodatkowo jeśli w procesie reklamacyjnym widniejemy jako firma powinna zostać przybita pieczątka.

9. Ostatnim etapem jest wygenerowanie numeru identyfikującego reklamację. Korespondując z Działem Reklamacji każdorazowo w tytule wiadomości należy podać numer ID klienta oraz numer listu przewozowego lub numer reklamacji, której sprawa dotyczy. 

 

Czy artykuł był pomocny?

1773 wyświetleń