Towary wyłączone z przewozu w DPD

Towary wyłączone z przewozu 

DPD
- Części samochodowe;
- ADR, towary niebezpieczne;
- Rośliny i żywe zwierzęta, owady, szczątki zwłok zwierzęcych i wyroby pochodzenia zwierzęcego;
- Farby, lakiery, kleje, oleje itp.
- Gotówka, papiery wartościowe, akcje, inne środki płatnicze;
- Biżuteria, dzieła sztuki, antyki, metale i kamienie szlachetne itp.
- Szyby, lustra, produkty ceramiczne i szklane;
- Broń, amunicja;
- Fajerwerki, materiały pirotechniczne, wybuchowe;
- Alkohole, wyroby tytoniowe, tytoń, e-papierosy;
- Artykuły szubko psujące się, np. towary spożywcze;
- Szczątki ludzkie lub zwierzęce;
- Produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawa farmaceutycznego, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne;
- Beczki, kanistry i zbiorniki, wiadra, butle gazowe, pojemniki dppl (zbiorniki do transportu cieczy ADR);
- Gaśnice;
- Towary wymagające temperatury kontrolowanej oraz inne towary zabronione przez prawo bądź inne regulacje.


DPD Export
- Części samochodowe;
- ADR, towary niebezpieczne;
- Rośliny i żywe zwierzęta, owady, szczątki zwłok zwierzęcych i wyroby pochodzenia zwierzęcego;
- Farby, lakiery, kleje itp.
- Gotówka, papiery wartościowe, akcje, inne środki płatnicze;
- Biżuteria, dzieła sztuki, antyki, metale i kamienie szlachetne itp.
- Szyby, lustra, produkty ceramiczne i szklane;
- Broń, amunicja;
- Fajerwerki, materiały pirotechniczne, wybuchowe;
- Alkohole, wyroby tytoniowe, tytoń, e-papierosy;
- Artykuły szubko psujące się, np. towary spożywcze;
- Szczątki ludzkie lub zwierzęce;
- Produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawa farmaceutycznego, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne;
- Beczki, kanistry i zbiorniki, wiadra, butle gazowe, pojemniki dppl (zbiorniki do transportu cieczy ADR);
- Gaśnice;
- Futra;
- Banderole;
- Kamizelki kuloodporne;
- Poduszki powietrzne;
- Towary wymagające temperatury kontrolowanej oraz inne towary zabronione przez prawo bądź inne regulacje.

Czy artykuł był pomocny?

1369 wyświetleń