Towary wyłączone z przewozu w GLS

Towary wyłączone z przewozu:

- części samochodowe, 
- towary ADR,
- rośliny,
- żywe zwierzęta i owady, organy ludzkie lub zwierzęce, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego, produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009 r.,
- rzeczy lub paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie, przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.
- farby, lakiery, kleje, oleje itp.,
- gotówka, karty płatnicze, akcje, zbywalne papiery wartościowe, znaki legitymacyjne, itp.
- dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
- telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne lub inne o podobnych funkcjach,
- biżuteria, dzieła sztuki, metale szlachetne, antyki, 
- szyby, lustra, produkty szklane, ceramiczne, 
- broń, amunicja, fajerwerki i materiały pirotechniczne, 
- gaśnice,
- szczątki ludzkie lub zwierzęce, 
- alkohole i wyroby tytoniowe, 
- artykuły szybko psujące się, np. towary spożywcze, towary wymagające temperatury kontrolowanej,
- produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawa farmaceutycznego, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne,
- kanistry, zbiorniki, beczki, wiadra, butle, pojemniki dppl (do transportu cieczy m.in. ADR),
- gazy: palne, niepalne, trujące, niebezpieczne w zetknięciu z wodą, utleniające, radioaktywne, żrące, niebezpieczne, 
- rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
- rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
- rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
- przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy, rzeczy przewożone pod plombą celną,
- rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
- opony w obrocie międzynarodowym,
- rzeczy osobiste lub mienie przesiedleńcze,
- instrumenty muzyczne smyczkowe lub szarpane,
- rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp
- towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
- paczek adresowanych na numery skrytek pocztowych oraz gdzie Miejsce Dostawy wskazuje na adres tymczasowy, w tym w szczególności do: hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych, na targi, wystawy lub plaże.

Czy artykuł był pomocny?

1742 wyświetleń