Reklamacja u przewoźnika DPD

Nieterminowe doręczenie

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji z tytułu nieterminowego doręczenia. Reklamacje dotyczące przesyłek należy zawsze składać poprzez system. W celu złożenia reklamacji należy zalogować się do swojego konta w POLKURIER.pl a następnie wejść w zakładkę „Reklamacje” – system krok po kroku pokieruje, jak uzupełnić formularz.

Termin na zgłoszenie reklamacji: do 14 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez przewoźnika. 
UWAGA! Nieterminowe doręczenie rozpatrywane jest przewoźnika dopiero, gdy minie termin 72h od momentu podjęcia przesyłki. 

Uszkodzenie

W przypadku uszkodzenia jawnego, widocznego (opakowanie uszkodzone, pogniecione, zamoczone itp.) należy od razu przy odbiorze przesyłki spisać protokół szkody. Zgodnie z dostępnym na stronie DPD regulaminem, osoba uprawniona ma godzinę na spisanie elektronicznego protokołu szkody przy szkodzie jawnej tzn. widocznego uszkodzeniu opakowania zewnętrznego. Protokół dostępny jest pod adresem: https://www.dpd.com.pl/protokol W przypadku braku możliwości skorzystania z tej opcji prosimy o kontakt. Nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń.  

W przypadku, gdy przy szkodzie jawnej protokół szkody nie zostanie od razu spisany reklamacja może zostać odrzucona przez przewoźnika. 

Uszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, a dopiero po rozpakowaniu towaru należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, również za pomocą formularza na stronie https://www.dpd.com.pl/protokol. Dodatkowo do reklamacji niezależnie, czy szkoda jest jawna czy nie, należy wykonać zdjęcia uszkodzenia oraz zapakowania.

W przypadku zgłoszenia podjazdu po protokół szkody w terminie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych przewoźnik może odmówić spisania takiego protokołu. 

Zgodnie z regulaminem DPD i prawem przewozowym reklamację roszczeniową może złożyć tylko właściciel towaru. Jeśli przesyłka została odebrana przez odbiorcę właścicielem towaru zgodnie z umową przewozu jest odbiorca, jeśli natomiast odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki i została ona zwrócona do nadawcy, właścicielem towaru jest nadawca.

Termin na zgłoszenie reklamacji: 30 dni od momentu doręczenia przesyłki wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez przewoźnika.
UWAGA! Termin na zgłoszenie spisania protokołu szkody: 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki w przypadku szkody niejawnej, jeśli uszkodzenie jest widoczne w momencie doręczania przesyłki protokół szkody należy spisać od razu podczas doręczenia. 

Zagubienie przesyłki

Zagubienie/brak aktualnych skanów w transporcie przesyłki należy zgłosić mailowo do Biura Obsługi Klienta, podając opis przesyłki (waga, wymiary, rodzaj opakowania, znaki szczególne), opis zawartości (rodzaj towaru, ilość, wygląd) oraz wartość towaru. W pierwszej kolejności zostaną podjęte poszukiwania przesyłki, jeśli jednak przewoźnik towaru nie odnajdzie należy zgłosić reklamację z tytułu zaginięcia paczki. 

Termin na zgłoszenie reklamacji: 30 dni od daty nadania przesyłki wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez przewoźnika.

Jak składać reklamację? 

Reklamację może złożyć właściciel towaru lub osoba upoważniona. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem naszego serwisu, poprzez zakładkę „Reklamacje” (reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko Klient z którego konta wygenerowany został list przewozowy).

W tym celu należy wypełnić formularz reklamacyjny z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numeru rachunku bankowego wraz z danymi firmy i numerem NIP oraz sposobem zapakowania przesyłki (karton, wypełnienie wewnętrzne) oraz załączyć wymagane dokumenty.

Sprawę zgłosimy do przewoźnika, który ma 30 dni na jej rozpatrzenie w przypadku przesyłek krajowych,

W przypadku przesyłek zagranicznych przewoźnik nie ma z góry narzuconego terminu na rozpatrzenie reklamacji zgodnie z Konwencją CMR z Genewy z roku 1956. 

Uprzejmie informujemy, iż zgłoszenie reklamacyjne może zostać zarejestrowane gdy przesyłka została doręczona do Klienta, bądź gdy upłynął okres 30 dni od planowanej daty doręczenia.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia reklamacji sprawdź TUTAJ.

Czy artykuł był pomocny?

3972 wyświetleń