Reklamacja u przewoźnika FedEx

Nieterminowe doręczenie

Klient ma 30 dni na zgłoszenie reklamacji z tytułu nieterminowego doręczenia. Reklamacje dotyczące przesyłek należy zawsze składać poprzez system. W celu złożenia reklamacji należy zalogować się do swojego konta w POLKURIER.pl a następnie wejść w zakładkę „Reklamacje” – system krok po kroku pokieruje, jak uzupełnić formularz.

Termin na zgłoszenie reklamacji: do 30 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez przewoźnika. 
UWAGA! Nieterminowe doręczenie rozpatrywane jest przewoźnika dopiero, gdy minie termin 72h od momentu podjęcia przesyłki.

Uszkodzenie

W przypadku uszkodzenia jawnego, widocznego (opakowanie uszkodzone, pogniecione, zamoczone itp.) należy od razu przy odbiorze przesyłki spisać protokół szkody z kurierem. Nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń. Jeśli mimo zgłoszenia chęci spisania protokołu szkody kurier nie chce/nie może spisać protokołu szkody należy niezwłocznie zgłosić fakt do naszego Biura Obsługi Klienta. 

W przypadku, gdy przy szkodzie jawnej protokół szkody nie zostanie od razu spisany reklamacja może zostać odrzucona przez przewoźnika. 

 

Uszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, a dopiero po rozpakowaniu towaru należy zgłosić do przewoźnika w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, zatem do naszego Biura Obsługi Klienta uszkodzenie powinno być zgłoszone w terminie nie dłuższym niż 5 dni. Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera.

W przypadku zgłoszenia podjazdu po protokół szkody w terminie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych przewoźnik może odmówić spisania takiego protokołu. 

W trosce o bezpieczeństwo Kurierów i Klientów, do odwołania, protokół szkody może zostać sporządzony w formie elektronicznej, bez konieczności osobistego udziału Kuriera w tej czynności.

W celu przeprocesowania zgłoszenia należy wypełnić dokument, który otrzymasz na adres e-mail po zgłoszeniu szkody oraz wykonanie zdjęć:

• każdej strony opakowania wraz z etykietą przewozową oraz widocznym numerem przesyłki,
• zabezpieczeń wewnętrznych w przesyłce,
• uszkodzenia towaru lub uszkodzonych elementów towaru

Na podstawie przesłanego protokołu i dokumentacji fotograficznej, przewoźnik FedEx może dokonać szczegółowej weryfikacji stanu przesyłki.
Zgodnie z obowiązującym w FedEx procesem reklamacyjnym protokół szkody wraz z wyżej opisanymi zdjęciami powinien być dołączony do dokumentacji reklamacyjnej, pod rygorem wezwania do ich uzupełnienia.

Każde uszkodzenie powinno być zgłoszone, po weryfikacji zostanie wskazana dalsza droga postępowania. Każda sytuacja jest weryfikowana indywidualnie. W przypadku szkody jawnej protokół szkody jest spisywany bezpośrednio przy doręczeniu przesyłki przez Odbiorcę oraz Kuriera. 

Protokół szkody elektroniczny może zostać spisany tylko po otrzymaniu go z FedEx. Nie może być spisany bez zgłoszenia uszkodzenie do FedEx  i wysłania protokołu szkody z FedEx.

Termin na zgłoszenie reklamacji: 30 dni od momentu doręczenia przesyłki wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez przewoźnika.
UWAGA! Termin na zgłoszenie spisania protokołu szkody: 5 dni od daty doręczenia przesyłki w przypadku szkody niejawnej, jeśli uszkodzenie jest widoczne w momencie doręczania przesyłki protokół szkody należy spisać od razu podczas doręczenia. 

Zagubienie przesyłki

Zagubienie/brak aktualnych skanów w transporcie przesyłki należy zgłosić mailowo do Biura Obsługi Klienta, podając opis przesyłki (waga, wymiary, rodzaj opakowania, znaki szczególne), opis zawartości (rodzaj towaru, ilość, wygląd) oraz wartość towaru. W pierwszej kolejności zostaną podjęte poszukiwania przesyłki, jeśli jednak przewoźnik towaru nie odnajdzie należy zgłosić reklamację z tytułu zaginięcia paczki. 

Termin na zgłoszenie reklamacji: 30 dni od daty nadania przesyłki wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez przewoźnika.

Jak składać reklamację? 

Reklamację może złożyć właściciel towaru lub osoba upoważniona. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem naszego serwisu, poprzez zakładkę "Reklamacje" (reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko Klient z którego konta wygenerowany został list przewozowy).

W tym celu należy wypełnić formularz reklamacyjny z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numeru rachunku bankowego wraz z danymi firmy i numerem NIP oraz sposobem zapakowania przesyłki (karton, wypełnienie wewnętrzne) oraz załączyć wymagane dokumenty.

Sprawę zgłosimy do przewoźnika, który ma 30 dni na jej rozpatrzenie.

Uprzejmie informujemy, iż zgłoszenie reklamacyjne może zostać zarejestrowane gdy przesyłka została doręczona do Klienta, bądź gdy upłynął okres 30 dni od planowanej daty doręczenia.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia reklamacji sprawdź TUTAJ.

Czy artykuł był pomocny?

2790 wyświetleń