SPOSÓB PAKOWANIA

Sposób pakowania paczek.

Prawidłowo zapakowana paczka, pozawala uniknąć uszkodzeń w transporcie. Dodatkowe zabezpieczenia w postaci foli bąbelkowej, styropianu i innych wypełniaczy dają Państwu pewność prawidłowego transportu przesyłki.

 • wymiary przesyłek
 • zasady pakowania wg przewoźnika GEIS

Pakowanie opon.

Każdy przewoźnik ma indywidualne wytyczne dotyczące sposobu pakowania opon. Zapoznaj się przed wysyłką.

 • ZASADY PAKOWANIA OPON W DPD
 • ZASADY PAKOWANIA OPON W FEDEX
 • ZASADY PAKOWANIA OPON W GEIS
 • ZASADY PAKOWANIA OPON W DHL
 • ZASADY PAKOWANIA OPON W INPOST

Towary zabronione w transporcie.

Regulaminy firm kurierskich jak i prawo przewozowe w Polsce zabrania przewożenia określonych towarów w ramach standardowych usług kurierskich:

 • zwłok lub szczątek ludzkich;
 • pojazdów przewożonych odkrytymi środkami transportu;
 • dzieła sztuki, przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmioty mające wartość kolekcjonerską.
 • metale i kamienie szlachetne
 • materiały promieniotwórcze.
 • przesyłki uszkodzone lub zdekompletowane w momencie przyjmowania do przewozu,
 • gotówka i inne wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężna, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
 • nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej
 • rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu;
 • produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawabroń i amunicję;
 • organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiegoprzedmioty, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;
 • rzeczy przewożone pod plombą celną;
 • inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji przewoźnika;
 • adresowanych na numery skrytek pocztowych;
 • przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi;
 • w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami);
 • przesyłek, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania, przewoźnik może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w regulaminie lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez Zleceniodawcę/Nadawce w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki;
 • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
 • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi;
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych

Dodatkowo firmy kurierskie podają szczegółowo jakie towary nie są przez nich obsługiwane:

Jeśli masz pytania lub wątpliwości związane z wysyłką Twojego towaru, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Pamiętaj, że wysyłka towarów zakazanych grozi naliczeniem kar przez firmy kurierskie oraz uniemożliwia dalszy transport przesyłki.

Co to jest paczka standardowa i niestandardowa ?

PRZESYŁKA STANDARDOWA

Przesyłka o regularnych wymiarach prostopadłościanu, z którego nie wystaje ponadwymiarowy element.

PRZESYŁKA NIESTANDARDOWA

Przesyłka o nieregularnym kształcie, tj. wystający element, kształt cylindryczny, nieregularny, owalny. Dodatkowo przewoźnik DHL traktuje przesyłki owinięte folią stretch jako niestandardowe, przewoźnik GEIS preferuje białą folię stretch ponieważ czarna folia nie może być sortowana na przenośniku taśmowym i również traktowana jest jako niestandard. Wymiary przesyłek dla wszystkich przewoźników znajduję się w zakładce "Sposób pakowania paczek".

PACZKA STANDARDOWA CZY NIESTANDARDOWA?

Wpływ na rodzaj paczki mają trzy czynniki:

 1. WYMIARY – inne w każdej firmie kurierskiej
 2. KSZTAŁT – czyli sposób zapakowania np. karton o równych bokach
 3. FORMA – rodzaj opakowania, np. folia strech
Zapoznaj się z prezentacją aby poznać szczegóły

JAK ZABEZPIECZYĆ PACZKĘ DO TRANSPORTU?

folia strech – koniecznie biała

Uwaga! Niektórzy przewoźnicy traktują strecz jako element niestandardowy!

folia bąbelkowa
taśma klejaca
pianka wypełaniajaca
rolki styropianowe
przekładki styropianowe
Karton
naklejki ostrzegawcze
(paczka będzie traktowana jak niestandard)
GEIS Parcel GEIS ETL DPD UPS InPost DHL FedEx POCZTEX TNT

Nieregularny kształt

N-st Nie dot. N-st N-st N-st N-st N-st N-st N-st

Foliopak

standard Nie dot. standard standard standard standard standard standard N-st

Naklejki ostrzegawcze

Nie zmienia ceny Nie zmienia ceny N-st N-st Nie zmienia ceny N-st Nie zmienia ceny Zmienia cenę N-st

Biała folia strecz

standard Nie dot. N-st N-st standard N-st N-st standard N-st

Czarna folia strecz

N-st Nie dot. N-st N-st standard N-st N-st N-st N-st