Częstotliwość wystawiania faktur oraz termin zapłaty

Domyślnie każdy klient posiada na koncie ustawione fakturowanie 2 razy w miesiącu. Działa to na takiej zasadzie, że jeśli w okresie od 1 do 14 dnia miesiąca pojawią się zamówienia na kwotę od 100 zł wzwyż – 15 dnia zostanie wystawiona faktura za ten okres, za wysyłkę 15 – 30/31 dnia zostanie wystawiona faktura z końcem miesiąca.

Jeśli na koncie w okresie od 1 do 14 dnia miesiąca pojawią się zlecenia na kwotę poniżej 100 zł system nie wygeneruje faktury 15 dnia, zostanie wystawiona faktura za cały miesiąc z końcem okresu rozliczeniowego. 

Dla klientów, którzy działają za zasadzie limitów mogą pojawić się również faktury limitowe w momencie wykorzystania indywidualnie określonej kwoty. 
Może również pojawić się faktura za zamówione materiały do pakowania. O rodzajach faktur więcej przeczytasz tutaj

Termin zapłaty, jeśli indywidualnie nie został uzgodniony inny, wynosi 7 dni kalendarzowych.
UWAGA! Przelew należy nadać odpowiednio wcześnie, tak by w razie weekendów, świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, kiedy banki nie pracują został zaksięgowany. Zgodnie z regulaminem liczy się zawsze termin wpływu środków na konto, nie data nadania przelewu. 

Czy artykuł był pomocny?

5622 wyświetleń