Import książki adresowej

Import adresów znajduje się w panelu klienta w zakładce Książka adresowa → Import adresów. Adresy można importować zarówno do książki nadawczej jak i odbiorczej z pliku CSV. W tym celu należy przygotować plik w formacie CSV.

Zacznij od przygotowania pliku. Plik powinien zawierać wszystkie dane adresowe, które chcesz zaimportować. Każdy rodzaj danych musi zostać zawarty w osobnej kolumnie (np. użyj jednej kolumny dla imienia i nazwiska, drugiej kod pocztowy itd.). Zalecamy ustawić kodowanie znaków na UTF-8.

Opis pól:

  1. Importuj do: książka, do której zostaną zaimportowane adresy, do wyboru mamy książkę z adresami nadania oraz odbioru.
  2. Plik importu: ścieżka do pliku z danymi w formacie SCV.
  3. Separator pól: w przypadku kiedy mamy inny niż domyślny separator pól z danymi możemy wybrać inny. Do wyboru oprócz średnika mamy przecinek (,), oraz pionową kreskę (|).
  4. Pomiń pierwszy wiersz w pliku: zaznaczenie tej opcji spowoduje pominięcie pierwszej linii w pliku, w przypadku kiedy umieszczono tam opis danych znajdujących się w kolumnach.
  5. Mapowanie pól: pola do konfiguracji mapowania.  

Mapowanie pól:

W tym imporcie nie narzucamy wzorca kolejności danych jakie powinien zawierać plik. Poprzez mapowanie możesz zaimportować dowolny plik bez konieczności ręcznej zmiany kolejności kolumn. Mapowanie polega na wyborze litery kolumny z danymi w pliku CSV.

Przykład mapowania:

 

Czy artykuł był pomocny?

1453 wyświetleń