Importy inne - Shoper / Home.pl

Aby dodać swój sklep do importu w pierwszej kolejności przeprowadzić integrację z Shoper.

Zaloguj się do swojego konta na stronie Polkurier.pl, wejdź w zakładkę “Panel klienta → Import → Import inne”. Przejdź do podstrony “Źródła importu”.
 

Wybierz opcję dodaj nowe: Shoper / HOME.pl

Zostanie wyświetlony formularz, w którym wprowadzisz podstawowe dane potrzebne do połączenia z Twoim sklepem:
Nazwa na liście: nazwa jaką chcesz nadać dla tego źródła importu. Nazwa będzie widoczna na liście
Sposób autoryzacji: Istnieją dwa sposoby logowania do API sklepu – jeśli jest w nim zainstalowana nasza aplikacja, to wystarczy wybrać ją z listy. W przeciwnym wypadku konieczne jest utworzenie specjalnego konta użytkownika z dostępem do API. Instrukcję jak to zrobić można znaleźć w dalszej części artykułu.
Adres URL sklepu:  wybierz adres internetowy twojego sklepu z listy jeśli logowanie jest z aplikacją lub wpisz ręcznie adres sklepu.
Login: Login użytkownika z dostępem do WebApi (tylko jeśli jeśli autoryzacja typu "Login i hasło") 
Hasło: Hasło użytkownika z dostępem do WebApi (tylko jeśli jeśli autoryzacja typu "Login i hasło") 

 

Logowanie poprzez aplikację – wystarczy wybrać adres sklepu z listy rozwijanej i kliknąć zapisz.


 

Logowanie za pomocą loginu i hasła – należy najpierw założyć specjalne konto w sklepie.
Najpierw należy założyć grupę: przejdź do zakładki "Ustawienia" → "Ogólne" → "Administratorzy sklepu", następnie kliknij przycisk "Więcej" → "Dodaj grupę administratorów"

Wpisz nazwę nowej grupy (np. "WebApi"), wybierz "Typ dostępu" "Dostęp do webapi" i zapisz

Po zapisaniu przejdź do zakładki "Uprawnienia" i ustaw: 

  • Sprzedaż"odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie" (konieczne dla zaimportowanie zamówień oraz późniejszej aktualizacji statusów)
  • Konfiguracja – "odczyt" (konieczne do zalogowania się i pobrania listy statusów)

Następnie przejdź do  zakładki "Ustawienia" → "Ogólne" → "Administratorzy sklepu" i kliknij przycisk "Więcej" → "Dodaj administratora"

Wypełnij wymagane pola – Imię i nazwisko oraz Email dowolnymi danymi. Wprowadź login pod jakom użytkownik będzie się logował wedle własengo uznania np. "webapiuser". W polu "Grupa" wybierz grupę utworzoną w poprzednim kroku i wpisz hasło. Sugerujemy utworzenie długiego hasła złożonego z losowych znaków, które zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa. 

image_4.png

Po zapisaniu wprowadź login i hasło utworzonego użytkownika w pola login i hasło. Skopiuj adres sklepu w pole "Adres URL sklepu" .

 

 

W czasie zapisu zostanie przeprowadzony test autoryzacji do API Twojego sklepu w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych, dodatkowo zostanie pobrana lista statusów zamówień, które możesz wykorzystać w procesie importu itd.

Filtr importu
Importuj transakcje o statusie: podczas importu zostaną pobrane wyłącznie transakcje o wybranych statusach. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek filtra spowoduje import wszystkich transakcji niezależnie od statusu.
Po złożeniu zlecenia: 
Wyślij numer listu przewozowego do sklepu – aktywowanie tej opcji spowoduje automatyczną aktualizację numeru listu przewozowego w Twoim sklepie
Zmień status zlecenia w sklepie po nadaniu przesyłki – automatycznie zaktualizujemy status transakcji w Twoim sklepie na wybrany status zaraz po pozytywnym zakończeniu wysyłki.
Zmień status zlecenia w sklepie po dostarczeniu przesyłki – automatycznie zaktualizujemy status transakcji w Twoim sklepie na wybrany status kiedy przesyłka zostanie dostarczona do odbiorcy.

Po zapisaniu ustawień wróć zakładki “Importy inne”. Wybierz z listy nazwę sklepu, z którego zamierzasz zaimportować transakcje, ustaw daty z jakiego okresu chcesz zaimportować i wciśnij przycisk “Importuj”. Pobrane transakcje pojawią się poniżej.

Zaimportowane zamówienia możesz wysłać poprzez kliknięcie przycisku “WYŚLIJ”. Zostaniesz przeniesiony do formularza zamówienia, gdzie automatycznie zostaną uzupełnione dane odbiorcy itp. Uzupełnij brakujące dane i nadaj przesyłkę.

 

Czy artykuł był pomocny?

1540 wyświetleń