Importy inne - Sote

Aby dodać swój sklep do importu w pierwszej kolejności należy zainstalować wszystkie aktualizacje w swoim sklepie i włączyć obsługę API.

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu, w menu panelu administracyjnego wybierz “Aplikacje" → "API”.

W okienku wpisz kliknij "Konfiguracja" oraz zaznacz opcję "Włącz" i kliknij przycisk "Zapisz".

 

Po włączeniu API wybierz “Aplikacje" → "Administratorzy”.

 

W okienku kliknij przycisk "Dodaj".

 

W okienku zaznacz "Aktywny", uzupełnij "Login, hasło, ponów hasło" oraz wybierz uprawnienia "WebAPI - dostęp" i "WebAPI - modyfikacja" i kliknij przycisk "Zapisz".

Zaloguj się do swojego konta na stronie Polkurier.pl, wejdź w zakładkę “Panel klienta → Import → Import inne”. Przejdź do podstrony “Źródła importu”.
 

Wybierz opcję dodaj nowe: Sote

Zostanie wyświetlony formularz, w którym wprowadzisz podstawowe dane potrzebne do połączenia z Twoim sklepem:
Nazwa na liście: nazwa jaką chcesz nadać dla tego źródła importu. Nazwa będzie widoczna na liście
Login:  login do konta Sote (konto dodane w powyższym kroku).
Hasło: hasło do konta Sote (konto dodane w powyższym kroku).
“Zapisz zmiany”

W czasie zapisu zostanie przeprowadzony test autoryzacji do API Twojego sklepu w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych, dodatkowo zostanie pobrana lista statusów zamówień, które możesz wykorzystać w procesie importu itd.

Filtr importu
Importuj transakcje o statusie: podczas importu zostaną pobrane wyłącznie transakcje o wybranych statusach. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek filtra spowoduje niezaimportowanie transakcji.


Po złożeniu zlecenia: 
Wyślij numer listu przewozowego do sklepu – aktywowanie tej opcji spowoduje automatyczną aktualizację numeru listu przewozowego w Twoim sklepie
Zmień status zlecenia w sklepie po nadaniu przesyłki – automatycznie zaktualizujemy status transakcji w Twoim sklepie na wybrany status zaraz po pozytywnym zakończeniu wysyłki.
Zmień status zlecenia w sklepie po dostarczeniu przesyłki – automatycznie zaktualizujemy status transakcji w Twoim sklepie na wybrany status kiedy przesyłka zostanie dostarczona do odbiorcy.

Po zapisaniu ustawień wróć zakładki “Importy inne”. Wybierz z listy nazwę sklepu, z którego zamierzasz zaimportować transakcje, ustaw daty z jakiego okresu chcesz zaimportować i wciśnij przycisk “Importuj”. Pobrane transakcje pojawią się poniżej.

Zaimportowane zamówienia możesz wysłać poprzez kliknięcie przycisku “WYŚLIJ”. Zostaniesz przeniesiony do formularza zamówienia, gdzie automatycznie zostaną uzupełnione dane odbiorcy itp. Uzupełnij brakujące dane i nadaj przesyłkę.

 

Czy artykuł był pomocny?

1496 wyświetleń