Towary wyłączone z przewozu - Orlen Paczka

Towary wyłączone z przewozu u przewoźnika:

- Rzeczy, których przewóz zabroniony jest na podstawie odrębnych przepisów prawa;
- Materiały niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności materiały łatwopalne, - wybuchowe lub radioaktywne, broń i amunicja, substancje żrące lub cuchnące;
- Rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do umieszczenia w Opakowaniu; 
- Rzeczy, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób lub mienia, z którymi mają styczność;
- Środki spożywcze oraz produkty łatwo się psujące;
- Towary wymagające temperatury kontrolowanej;
- Przedmioty ulegające łatwemu uszkodzeniu w transporcie;
- Rośliny i zwierzęta, w tym ich szczątki;
- Dzieła sztuki, eksponaty, antyki, kamienie i metale szlachetne, perły, biżuterię i wyroby jubilerskie, środki pieniężne, karty kredytowe i bankomatowe, czeki, weksle, bony towarowe, pieniężne i inne papiery wartościowe;
- Leki i produkty lecznicze;
- Przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne;
- Produkty, dla których wymagane są znaki akcyzy i rzeczy przewożone pod plombą celną;
- Rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu bądź użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Operatora;
- ADR, towary niebezpieczne;
- Zwłoki, szczątki i organy ludzkie, płyny ustrojowe, produkty metabolizmu ludzkiego oraz inne towary zabronione przez prawo bądź inne regulacje.
 

Czy artykuł był pomocny?

3337 wyświetleń