Towary wyłączone z przewozu w Ambro

Towary wyłączone z przewozu w Ambro:

- ADR, towary niebezpieczne;
- Rośliny i żywe zwierzęta, owady, szczątki zwłok zwierzęcych i wyroby pochodzenia zwierzęcego;
- Farby, lakiery, kleje, oleje itp.
- Towary wartościowe, tj. pieniądze, weksle, czeki, akredytywy, polecenia wypłat, przekazy, inne dokumenty bankowe i finansowe, papiery wartościowe, antyki, złoto, srebro, pozostałe metale z grupy platynowców, wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, zbiory archiwalne, dokumenty;
- Gotówka, papiery wartościowe, akcje, inne środki płatnicze;
- Biżuteria, dzieła sztuki, antyki, metale i kamienie szlachetne itp.
- Szyby, lustra, produkty ceramiczne i szklane;
- Broń, amunicja;
- Fajerwerki, materiały pirotechniczne, wybuchowe;
- Alkohole, wyroby tytoniowe, tytoń, e-papierosy;
- Artykuły szubko psujące się, np. towary spożywcze;
- Rzeczy wydzielające zapachy;
- Szczątki ludzkie lub zwierzęce;
- Produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawa farmaceutycznego, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne;
- Towary wymagające temperatury kontrolowanej oraz inne towary zabronione przez prawo bądź inne regulacje;
- Plany, wzory, prototypy;
- Mienie przesiedleńcze;
- Towary, które ze względu na swoje właściwości, stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia lub życia albo mogą uszkodzić inne towary lub mienie Ambro Express lub jego podwykonawców;
- Sprzęty RTV oraz AGD;
- Towary, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji, lub ich przewóz jest zabroniony przez prawo.

Czy artykuł był pomocny?

2812 wyświetleń