Towary wyłączone z przewozu w DHL

Towary wyłączone z przewozu w DHL:
- ADR;
- Towary niebezpieczne (m.in. materiały wybuchowe, gazy toksyczne, materiały samoreaktywne wymagające kontroli temperatury, nadtlenki organiczne wymagające kontroli temperatury, materiały toksyczne, materiały zakaźne, materiały promieniotwórcze, materiały toksyczne, baterie litowe jonowe i baterie litowe metalowe, pojazdy zasilane akumulatorami oraz inne materiały stanowiące zagrożenie)
- Rośliny i żywe zwierzęta, owady, szczątki zwłok zwierzęcych i wyroby pochodzenia zwierzęcego;
- Farby, lakiery, kleje ,oleje itp.
- Gotówka, papiery wartościowe, akcje, karty płatnicze, karty telefoniczne, inne środki płatnicze;
- Biżuteria, dzieła sztuki, antyki, metale i kamienie szlachetne itp., wszelkie towary drogocenne;
- Szyby, lustra, produkty ceramiczne i szklane;
- Broń, amunicja;
- Fajerwerki, materiały pirotechniczne, wybuchowe;
- Alkohole, wyroby tytoniowe, tytoń, e-papierosy;
- Artykuły szubko psujące się, np. towary spożywcze;
- Szczątki ludzkie lub zwierzęce;
- Produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawa farmaceutycznego, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne;
- Towary podrobione;
- Dokumenty, mienie osobiste;
- Towary wymagające temperatury kontrolowanej oraz inne towary zabronione przez prawo bądź inne regulacje.

Czy artykuł był pomocny?

3931 wyświetleń