Towary wyłączone z przewozu w Geis

Towary wyłączone z przewozu w Geis:

- ADR, towary niebezpieczne;
- Rośliny i żywe zwierzęta, owady, szczątki zwłok zwierzęcych i wyroby pochodzenia zwierzęcego;
- Farby, lakiery, kleje, oleje itp.;
- Gotówka, papiery wartościowe, akcje, inne środki płatnicze;
- Biżuteria, dzieła sztuki, antyki, metale i kamienie szlachetne itp.;
- Szyby, lustra, produkty ceramiczne i szklane;
- Broń, amunicja;
- Fajerwerki, materiały pirotechniczne, wybuchowe;
- Alkohole, wyroby tytoniowe, tytoń, e-papierosy;
- Artykuły szubko psujące się, np. towary spożywcze;
- Szczątki ludzkie lub zwierzęce;
- Produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawa farmaceutycznego, komponenty do produkcji produktów leczniczych, środki odurzające, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne;
- Towary wymagające temperatury kontrolowanej oraz inne towary zabronione przez prawo bądź inne regulacje;
- Przesyłki pocztowe, dokumenty i korespondencja pisemna w rozumieniu przepisów prawa
- Mienie osobiste;
- Towary wymagające zachowania szczególnych warunków przewozu, przeładunku lub przechowania, w szczególności w zakresie temperatury, wilgotności lub warunków higienicznych;
- Towary podwójnego zastosowania, towarów o znaczeniu strategicznym i uzbrojenia; 
- Odpady;
- Makiety architektoniczne;
- Towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt mających z nimi styczność lub mogą uszkodzić inne przesyłki lub pojazd przewoźnika Spedytora lub narzędzia używane do ich obsługi;
- Przesyłki zawierające inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- Przesyłki, których przewóz jest zabroniony przez prawo.
- Przesyłki, których przedmiotem są telefony, urządzenia elektroniczne lub high-tech, wyroby akcyzowe, w tym alkohol i wyroby tytoniowe, rośliny, produkty odzwierzęce lub pasze;
- Przesyłki, których wartość przekracza 100 000 zł;
- Przesyłki, których przedmiot stanowi wzór, matrycę produkcyjną lub prototyp jakiegokolwiek urządzenia, maszyny lub innego produktu przemysłowego, projekt architektoniczny lub budowlany;
- Przesyłki wymagające specjalistycznego sprzętu do ich obsługi;
- Przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji lub innych decyzji administracyjnych;
- Przesyłki, których przedmiotem są towary objęte systemem monitorowania drogowego, o którym mowa w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów lub podlegające innemu zgłoszeniu. 

Czy artykuł był pomocny?

2954 wyświetleń