Towary wyłączone z przewozu w Pocztex

Towary wyłączone z przewozu w Poczcie Polskiej:

- ADR, towary niebezpieczne;
- Żywe zwierzęta, owady, szczątki zwłok zwierzęcych i wyroby pochodzenia zwierzęcego;
- Farby, lakiery, kleje, oleje itp.
- Gotówka, papiery wartościowe, akcje, inne środki płatnicze;
- Biżuteria, dzieła sztuki, antyki, metale i kamienie szlachetne itp.
- Szyby, lustra, produkty ceramiczne i szklane;
- Broń, amunicja;
- Fajerwerki, materiały pirotechniczne, wybuchowe;
- Alkohole, wyroby tytoniowe, tytoń, e-papierosy;
- Artykuły szubko psujące się, np. towary spożywcze;
- Szczątki ludzkie lub zwierzęce;
- Produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawa farmaceutycznego, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne;
- Towary wymagające temperatury kontrolowanej oraz inne towary zabronione przez prawo bądź inne regulacje
- Materiały płynne (w cysternach);
- Materiały sypkie (luzem);
- Odpady (w tym używane silniki spalinowe, ich części oraz skrzynie biegów);
- Przesyłki, które wymagają specjalistycznego taboru i przeładunku;
- Towary i przedmioty szczególnie podatne na uszkodzenie w transporcie drogowym;
- Towary o  znaczeniu  strategicznymi  podwójnego zastosowania w  rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla  bezpieczeństwa  państwa,a  także  dla utrzymania  międzynarodowego  pokoju i bezpieczeństwa (t.j. Dz.U. 2013,poz. 194z późn. zm.);
- Mienie przesiedleńcze.
 

Czy artykuł był pomocny?

4546 wyświetleń