Towary wyłączone z przewozu w UPS

Towary wyłączone z przewozu w UPS:

- Części samochodowe (w tym również opony, felgi, koła);
- ADR, towary niebezpieczne;
- Rośliny i żywe zwierzęta, owady, szczątki zwłok zwierzęcych i wyroby pochodzenia zwierzęcego;
- Farby, lakiery, kleje, oleje itp.
- Gotówka, papiery wartościowe, akcje, inne środki płatnicze;
- Biżuteria, dzieła sztuki, antyki, metale i kamienie szlachetne itp.
- Szyby, lustra, produkty ceramiczne i szklane;
- Broń, amunicja;
- Fajerwerki, materiały pirotechniczne, wybuchowe;
- Alkohole, wyroby tytoniowe, tytoń, e-papierosy;
- Artykuły szubko psujące się, np. towary spożywcze;
- Szczątki ludzkie lub zwierzęce;
- Produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawa farmaceutycznego, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne;
- Kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
- Dokumenty osobiste;
- Materiały pornograficzne;
- Nasiona;
- Bagaż pozostawiony bez opieki;
- Kosmetyki, artykuły chemiczne; 
- Artykuły chemii budowlanej;
- Towary wymagające temperatury kontrolowanej oraz inne towary zabronione przez prawo bądź inne regulacje.
 

Czy artykuł był pomocny?

3231 wyświetleń