Formy płatności dostępne na portalu | Jak opłacić przesyłkę przez TPay? | Opłacanie zbiorcze zleceń

a) Płatność odroczona – fakturowanie:

Opcja dostępna dla klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą i są zarejestrowani na podstawie numeru NIP. 
Polega to na odroczonym systemie płatności – klient nadaje przesyłki, a dopiero z końcem okresu rozliczeniowego pojawia się na koncie faktura, która również jest wysyłana na adres e-mail podany podczas rejestracji. Na fakturze każdorazowo wyznaczony jest termin zapłaty za fakturę. 

Uwaga! Jako termin zapłaty liczy się data, kiedy środki zostaną zaksięgowane na koncie bankowym, nie data nadania przelewu. Przelew należy wykonać odpowiednio wcześnie, aby bank zdążył zaksięgować wpłatę. Banki nie księgują przelewów w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

b) Przedpłata – doładowanie konta
Jest to opcja dostępna dla klientów indywidualnych. 
Polega na doładowaniu konta w Polkurier.pl określoną kwotą (dla przykładu: 200 zł). Środki zostają zaksięgowane na koncie, a podczas składania zlecenia system automatycznie pobiera odpowiednią kwotę za przesyłkę, co oznacza, że z dostępnej kwoty 200 zł odejmowany jest koszt przesyłki (np. 15 zł) tak więc po złożeniu zlecenia automatycznie generuje się list przewozowy do przesyłki, natomiast na koncie klienta pozostają środki w wysokości 185 zł do wykorzystania na kolejne zamówienia.

Instrukcja doładowania konta TPay:

1. Po zalogowaniu na portalu wejdź w zakładkę "Przedpłata” 

2. Następnie wprowadź kwotę, którą chcesz doładować konto, wybierz bank, zaakceptuj regulamin płatności TPay i kliknij “Doładuj”

3. Zostaniesz przekierowany na stronę TPay, gdzie zobaczysz podsumowanie - kwotę doładowania oraz będziesz mieć możliwość wybrania sposobu zapłaty. Następnie zostaniesz przekierowany do swojego banku, gdzie możesz dokonać płatności. 

4. Po zaksięgowaniu przelewu wpłata pojawi się na koncie dostępna do wykorzystania.

c) Przedpłata – zapłata po złożonym zleceniu
Ta opcja również dostępna jest dla klientów indywidualnych.
Polega na opłaceniu przesyłki każdorazowo po złożeniu zlecenia. Klient dokonuje przelewu poprzez bankowość internetową, a po zaksięgowaniu wpłaty system generuje list przewozowy do przesyłki. 

Uwaga! Podczas płatności za pomocą TPay system wygeneruje numer zlecenia (pojawi się on jako tytuł przelewu), który będzie różnił się od numeru zlecenia w systemie – nie należy go zmieniać, w przeciwnym razie system TPay nie zaksięguje przelewu ponieważ nie będzie posiadać informacji do jakiego zlecenia wpłata powinna być zaksięgowana. 

Instrukcja opłacania zamówienia po złożonym zleceniu:

1. Po wprowadzeniu danych i kliknięciu "Wyślij” system przekieruje do strony płatności:

2. Kliknij "Płatność online” – system przekieruje Cię do strony, gdzie należy wybrać odpowiedni bank i wykonać przelew podobnie jak w przypadku doładowania konta.

Innym sposobem na opłacenie zlecenia po złożeniu jest wejście w “Panel klienta → lista zamówień” i odszukanie zamówienia po numerze zlecenia. Z prawej strony znajdują się dodatkowe opcje - będzie tam “Zapłać online"

d) Przedpłata - zapłata za kilka zleceń po ich złożeniu. 
Opcja dostępna dla klientów indywidualnych, działa podobnie jak w/w zapłata za pojedyncze zlecenie.

Instrukcja opłacania zamówienia po złożonym zleceniu:

1. Po złożeniu kilku zleceń w systemie należy wejść w zakładkę “Panel Klienta → Lista zamówień” w menu po lewej stronie.

2. Następnie należy zaznaczyć poprzez checkbox, które zlecenia chcesz opłacić.
 

 

3. Następnie należy wybrać opcję "opłać zaznaczone przesyłki" z menu ponad listą.

4. System przekieruje Cię do płatności tak samo, jak w przypadku opłacania zamówienia po jego złożeniu. 

Opłaciłem przesyłkę z góry – do tej pory nie ma listu przewozowego, co zrobić?
W takiej sytuacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta oraz przesłać potwierdzenie wykonania przelewu tak, aby pracownik BOK mógł potwierdzić płatność z TPay. 

Jak najszybciej się z nami skontaktować?

Opłaciłem przesyłkę, nie została nadana – jak odzyskać środki za paczkę?

Jeśli działasz na zasadzie fakturowania niezrealizowane zlecenie należy anulować w zakładce “Lista zamówień” klikając czerwony krzyżyk jeszcze przed terminem fakturowania.

Wtedy system nie naliczy kosztów za przesyłkę. Jeśli minął już termin fakturowania i przesyłka została naliczona do faktury należy ją również anulować za pomocą czerwonego krzyżyka, natomiast w tym momencie system zgłosi automatyczną reklamację - anulowanie zafakturowanej przesyłki zostanie zgłoszone do Działu Reklamacji, który po weryfikacji z przewoźnikiem przekaże Ci informację zwrotną w sprawie.

Uwaga! Jeśli anulowałeś zlecenie, a kurier podjechał i jednak chcesz nadać przesyłkę pamiętaj - nigdy nie wydawaj przesyłki na anulowanym liście przewozowym. W takiej sytuacji należy wygenerować nowe zlecenie i nakleić nowy list przewozowy na przesyłkę.

Jeśli działasz na zasadzie przedpłaty niezrealizowane zlecenie należy anulować również w zakładce “Lista zamówień” – system automatycznie zwróci środki na konto w Polkurier.pl do wykorzystania ponownie. 

Czy artykuł był pomocny?

6113 wyświetleń