Odprawa celna w UPS

Za pośrednictwem przewoźnika UPS można nadawać przesyłki również poza granicę Unii Europejskiej. 

Należy pamiętać o tym, że w przypadku takiej wysyłki konieczna jest odprawa celna. Odprawie podlegają wszystkie przesyłki, również towary które nie są wysyłane na sprzedaż. Obowiązkiem nadawcy jest załączenie poprawnie uzupełnionych dokumentów do odprawy celnej. 

Wymagane dokumenty do odprawy celnej:
1. Numer EORI (w przypadku firm) - więcej informacji: https://puesc.gov.pl/uslugi/zarejestruj-firme-uzyskaj-numer-eori 
2. Faktura handlowa w przypadku towarów wysyłanych na sprzedaż (sprawdź poniżej, jakie dane koniecznie muszą znaleźć się na fakturze)
3. Faktura PRO FORMA w przypadku towarów niehandlowych (np. próbki, prezenty) o wartości do 950 EUR ← wartość zawsze należy wpisywać, nie można podać 0,00 zł.
W przypadku, gdy towar jest nadawany przez osobę prywatną i wartość na fakturze nie przekracza 950 EUR oświadczenie celne nie będzie wymagane. 
Jeśli towar lub jest wysyłany przez firmę oświadczenia celne muszą zostać załączone
4. Karta odprawy celnej.
5. Upoważnienie celne bezpośrednie.
6. Upoważnienie celne pośrednie.
Uwaga! Do upoważnienia należy dołączyć:
- kopię zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON,
- kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
- kopię zaświadczenia o wpisie do KRS lub CEiDG,
- kopię umowy spółki cywilnej lub jej wyciąg zawierający dane o sposobie reprezentacji spółki,
- skan dokumentu WIP i WIT, jeśli posiada.
7. Dowód pochodzenia towaru (pochodzenie towaru ma wpływ na zastosowane później stawki celne).

Na fakturze muszą zostać zamieszczone poniższe informacje:
- numer
- prawidłowe dane nadawcy i odbiorcy,
- czy dane towaru, ilość oraz wartość towaru są zgodne z zamówieniem,
- wartość towaru wraz z walutą (np. EUR, USD),
- kraj pochodzenia (wyprodukowania) towaru,
- stawka VAT 0% oraz jeśli koszty transportu są wliczone w cenę należy je wyszczególnić na fakturze, 
Dodatkowo faktura powinna być uzupełniona w dwóch językach (m.in. angielskim), oryginał i dwie kopie, każdy egzemplarz musi być podpisany.

Dokumenty należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i zamieścić w osobnym kangurku (koszulka na list przewozowy) tak, aby celnik z łatwością miał do nich dostęp, najlepiej obok listu przewozowego. 

Uwaga! 
Należy uzupełnić oba oświadczenia: Upoważnienie celne bezpośrednie oraz Upoważnienie celne pośrednie. 
Pomimo uzupełnienia na fakturze informacji o pochodzeniu towaru należy dodatkowo załączyć dokument, który jest dowodem pochodzenia towaru.

W przypadku wielopaku dokumenty należy załączyć do przesyłki numer 1. 

Dla przesyłki o wartości powyżej 6000 EUR wymagany jest numer Zarejestrowanego Eksprotera (REX) (ang. Customs Authorisation No.)
W przypadku, gdy wartość towaru przekracza 6000 EUR i wymagane jest wystawienie dokumentu EUR 1, nadawca powinien być zarejestrowany w systemie REX. Więcej informacji na ten temat: https://www.podatki.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/pochodzenie-towarow/system-zarejestrowanych-eksporterow-rex/  

Komunikat IE599 (Karta odprawy celnej) - może być konieczny np. w przypadku rozliczenia VAT 0% na fakturze sprzedaży - aby go uzyskać należy na karcie odprawy celnej w pierwszym punkcie zaznaczyć “WYMAGANE JEST WYSTAWIENIE KOMUNIKATU IE599” - przewoźnik wystawi go w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przesyłki. 
Jeśli zostanie zaznaczona opcja “NIE JEST WYMAGANE WYSTAWIENIE KOMUNIKATU IE599 A WYSYŁANY TOWAR NIE WYMAGA INDYWIDUALNEJ ODPRAWY CELNEJ” paczka wysyłana jest w tzw. poczcie zbiorczej, taki komunikat nie będzie wystawiony i nie ma możliwości jego uzyskania.

Dokumenty dostępne są do pobrania pod artykułem.

Czy artykuł był pomocny?

15484 wyświetleń