Formy płatności dostępne na portalu

a) Płatność odroczona – fakturowanie:

Opcja dostępna dla klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą i są zarejestrowani na podstawie numeru NIP. Polega to na odroczonym systemie płatności – klient nadaje przesyłki, a dopiero z końcem okresu rozliczeniowego pojawia się na koncie faktura, która również jest wysyłana na adres e-mail podany podczas rejestracji. Na fakturze każdorazowo wyznaczony jest termin zapłaty za fakturę. 

Uwaga! Jako termin zapłaty liczy się data, kiedy środki zostaną zaksięgowane na koncie bankowym, nie data nadania przelewu. Przelew należy wykonać odpowiednio wcześnie, aby bank zdążył zaksięgować wpłatę. Banki nie księgują przelewów w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

b) Przedpłata – doładowanie konta. Jest to opcja dostępna dla wszystkich klientów. 
Polega na doładowaniu konta w Polkurier.pl określoną kwotą (dla przykładu: 200 zł). Środki zostają zaksięgowane na koncie, a podczas składania zlecenia system automatycznie pobiera odpowiednią kwotę za przesyłkę, co oznacza, że z dostępnej kwoty 200 zł odejmowany jest koszt przesyłki (np. 15 zł) tak więc po złożeniu zlecenia automatycznie generuje się list przewozowy do przesyłki, natomiast na koncie klienta pozostają środki w wysokości 185 zł do wykorzystania na kolejne zamówienia.

Instrukcja doładowania konta DotPay:

1. Po zalogowaniu na portalu należy wejść w zakładkę „Przedpłata” 

2. Następnie należy wprowadzić kwotę, którą chcemy doładować konto i kliknąć „Doładuj”:

 

 

3. System przekieruje do strony płatności, gdzie należy wybrać odpowiedni bank i wykonać przelew:

4. Po zaksięgowaniu przelewu wpłata pojawi się na koncie dostępna do wykorzystania.

c) Przedpłata – zapłata po złożonym zleceniu. Ta opcja również dostępna jest dla wszystkich klientów.
Polega na opłaceniu przesyłki każdorazowo po złożeniu zlecenia. Klient dokonuje przelewu poprzez bankowość internetową, a po zaksięgowaniu wpłaty system generuje list przewozowy do przesyłki. 

Uwaga! Podczas płatności za pomocą DotPay system wygeneruje numer zlecenia (pojawi się on jako tytuł przelewu), który będzie różnił się od numeru zlecenia w systemie – nie należy go zmieniać, w przeciwnym razie system DotPay nie zaksięguje przelewu ponieważ nie będzie posiadać informacji do jakiego zlecenia wpłata powinna być zaksięgowana. 

Instrukcja opłacania zamówienia po złożonym zleceniu:

1. Po wprowadzeniu danych i kliknięciu „wyślij” system przekieruje do strony płatności:

2. Należy kliknąć „Płatność on-line” – system przekieruje do strony, gdzie należy wybrać odpowiedni bank i wykonać przelew:

 

Opłaciłem przesyłkę z góry – do tej pory nie ma listu przewozowego, co zrobić?
W takiej sytuacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta oraz przesłać potwierdzenie wykonania przelewu tak, aby pracownik BOK mógł potwierdzić płatność z DotPay. 

Opłaciłem przesyłkę, nie została nadana – jak odzyskać środki za paczkę?

Jeśli działasz na zasadzie Fakturowania niezrealizowane zlecenie należy anulować w zakładce „Lista zamówień” klikając czerwony krzyżyk jeszcze przed terminem fakturowania.

Wtedy system nie naliczy kosztów za przesyłkę. Jeśli minął już termin fakturowania i przesyłka została naliczona do faktury należy ją również anulować za pomocą czerwonego krzyżyka, natomiast w tym momencie system zgłosi Automatyczną reklamację - anulowanie zafakturowanej przesyłki zostanie zgłoszone do Działu Reklamacji, który po weryfikacji z przewoźnikiem przekażę Ci informację zwrotną w sprawie.

Jeśli działasz na zasadzie przedpłaty niezrealizowane zlecenie należy anulować również w zakładce „Lista zamówień” – system automatycznie zwróci środki na konto w Polkurier.pl do wykorzystania ponownie. 

Czy artykuł był pomocny?

2692 wyświetleń