Ostatnie aktualności

Brexit - informacja dotycząca odpraw celnych

Z dniem 01.01.2021r. Wielka Brytania będzie krajem poza unijnym, w związku z tym wejdzie obowiązek dokonywania odpraw celnych dla wszystkich towarów wjeżdżających oraz wyjeżdżających z Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że od dnia 01.01.2021r. należy załączyć do przesyłki wszystkie wymagane dokumenty do odprawy celnej.