Uszkodzenie - DPD

USZKODZENIE
Jeśli odbiorca otrzymuje uszkodzoną lub niekompletną przesyłkę lub następuje zwrot uszkodzonej paczki do nadawcy należy działać bezzwłocznie. 

SZKODA JAWNA → PROTOKÓŁ SPISZ PRZY DORĘCZENIU 
Jeśli jest szkoda jawna (widoczna przed rozpakowaniem przesyłki, uszkodzony, rozdarty, zamoczony karton itp) i przyjmiesz przesyłkę bez zastrzeżeń przewoźnik może odrzucić reklamację. Nie należy przyjmować przesyłki przed spisaniem protokołu szkody. 
Protokół szkody w DPD spisywany jest w formie elektronicznej. 
Zgodnie z dostępnym na stronie DPD regulaminem, osoba uprawniona ma godzinę na spisanie elektronicznego protokołu szkody przy szkodzie jawnej. 
Protokół dostępny jest pod adresem: https://www.dpd.com.pl/protokol 

SZKODA NIEJAWNA → MASZ 7 DNI KALENDARZOWYCH NA SPISANIE PROTOKOŁU SZKODY 
Protokół szkody w DPD spisywany jest w formie elektronicznej. 
Zgodnie z dostępnym na stronie DPD regulaminem, osoba uprawniona ma 7 dni na spisanie elektronicznego protokołu szkody przy szkodzie niejawnej. 
Protokół dostępny jest pod adresem: https://www.dpd.com.pl/protokol 

PRAWIDŁOWO SPISANY PROTOKÓŁ SZKODY → ZWERYFIKUJ PRZED PODPISANIEM, CZY SPISANY JEST ZGODNIE Z PRAWDĄ 
Pamiętaj, że jest to najważniejszy dokument w reklamacji. Przed podpisaniem protokołu szkody należy go przeczytać i sprawdzić, czy kurier zaznaczył odpowiednio sposób zapakowania i rodzaj uszkodzeń. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak powinien wyglądać prawidłowo spisany protokół szkody?

OPAKOWANIE → ZACHOWAJ DO INSPEKCJI KURIERA 
Jeśli protokół szkody spisywany jest z kurierem opakowanie należy zachować do inspekcji kuriera. Można je wyrzucić dopiero po spisaniu protokołu szkody. Jeśli klient wyrzucił opakowanie należy szczegółowo opisać je w protokole szkody oraz opisać zastosowane zabezpieczenia. Jeśli spisywany jest protokół zastępczy należy załączyć zdjęcia opakowania.

ZDJĘCIA → ZAŁĄCZ ZDJĘCIA USZKODZONEGO OPAKOWANIA I TOWARU 
załączenie zdjęć do reklamacji wpływa pozytywnie na rozpatrzenie, jest to dodatkowy dowód w sprawie.

TERMIN NA ZGŁOSZENIE REKLAMACJI → 30 DNI OD DATY DORĘCZENIA WRAZ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ 
Aby przewoźnik przyjął zgłoszenie reklamacyjne muszą zostać załączone wszystkie wymagane dokumenty. Jakich dokumentów przewoźnik wymaga sprawdzisz w artykule Wykaz dokumentów wymaganych do zgłoszenia reklamacji 

KTO ZGŁASZA REKLAMACJĘ → WŁAŚCICIEL TOWARU - OSOBA BĘDĄCA W POSIADANIU PRZESYŁKI 
Zgodnie z regulaminem przewoźnika i prawem przewozowym reklamację roszczeniową może złożyć tylko właściciel towaru. Jeśli przesyłka została odebrana przez odbiorcę właścicielem towaru zgodnie z umową przewozu jest odbiorca, jeśli natomiast odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki i została ona zwrócona do nadawcy, właścicielem towaru jest nadawca.
Jeśli przesyłka znajduje się u odbiorcy, natomiast Ty jako nadawca chcesz zgłosić reklamację konieczne będzie załączenie w dokumentacji Zrzeczenia odbiorcy na rzecz nadawcy przesyłki. W ten sposób otrzymasz prawo do reklamowania przesyłki. 

Przydatne linki:
Panel klienta - Reklamacje
Jak zgłosić reklamację na portalu?
Jakie dokumenty potrzebne są do zgłoszenia reklamacji?

Czy artykuł był pomocny?

2472 wyświetleń